UAB „EVALDO BALDAI“ DIEGIA INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VERSLO SANDORIAMS VALDYTI ELEKTRONINIU BŪDU

UAB „Evaldo baldai“ gaminanti baldus ir siekdama nuolatinio tobulėjimo bei sėkmingos konkurencijos rinkoje, nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn. įgyvendina projektą „UAB „Evaldo baldai“ e. komercijos modelio diegimas“ (13.1.1-
LVPA-K-860-01-0007) finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr.13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.
Minimo projekto pagrindinis tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto metu bus sukurta el.prekybos (ko iki šiol įmonė neturėjo) sistema. Įgyvendinus projektą tikimasi efektyviau vykdyti pardavimus klientams, padidinant įmonės pajamas. Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 12.487,50 eurų parama bei investuos iki 4.162,50 eurų savo įmonės nuosavų lėšų.
Nuolatos siekiame tobulėjimo...